maskmask

Seria SMT-01 / SMT-02 / SMT-02H / SMT-03

Regulatory serii SMT-01, SMT-02, SMT-02H i SMT-03 są mikroprocesorowymi, programowalnymi sterownikami przeznaczonymi do zastosowania w schładzarkach do mleka.
Obudowa tych regulatorów przystosowana jest do montażu panelowego. Różnią się one między sobą sposobem wyprowadzenia wyjść.Regulator SMT-02H jest dodatkowo uszczelniany co zapobiega dostawaniu się wilgoci do wnętrza obudowy.


Deklaracja zgodności CE SMT 01

Deklaracja zgodności CE SMT 02

Deklaracja zgodności CE SMT 03

 

 

Regulator serii SMT-01, SMT-02, SMT-02H i SMT-03

 

SMT 01

SMT-01 

wyprowadzenia: Przy użyciu złącz rozłącznych.

smt 02

SMT-02 

wyprowadzenia: Przewód zasilająco sterujący oraz czujnik na stałe wmontowane do regulatora, wyjście czujnika krańcowego klapy wyprowadzone przy użyciu złącza rozłącznego.

smt 02b

SMT-02H

wyprowadzenia: Przewód zasilająco sterujący oraz czujnik na stałe wmontowane do regulatora i wyprowadzone poprzez dławice. Brak wyjścia czujnika klapy. Części obudowy wzajemnie uszczelnione.

smt-03

SMT-03 

wyprowadzenia: Przy użyciu złącz do przykręcania przewodów.

smt-03 otwór montażowy

Otwór montażowy obudowy.

Dzięki uniwersalności tych regulatorów możliwe są również inne ich zastosowania. Przykładem innego zastosowania jest możliwość ustawienia regulatora jako regulator grzejny i zaadoptowanie go do sterowania układem grzejnym. W tym przypadku dodatkowo można wykorzystać sterowanie wentylatorami ( zastosowanie - suszarnie).

Fabryczne ustawienia regulatora umożliwiają szybkie i bezpośrednie jego użycie do większości standardowych urządzeń.

 

FUNKCJE REGULATORÓW:


 1. Wybór trybu pracy regulatora: tryb chłodniczy, tryb grzejny.
 2. Pomiar i wyświetlanie mierzonej temperatury z rozdzielczością 0,2oC.
 3. Sterowanie agregatem w zależności od mierzonej temperatury z rozdzielczością 0,2oC.
 4. Sterowanie mieszadłem lub wentylatorem umożliwiające realizację następujących wariantów tego sterowania (w zależności od dokonanych ustawień):
 • Praca automatyczna
  • mieszadło (wentylator) pracuje cyklicznie, niezależnie od stanu pracy agregatu (układu grzejnego)
  • mieszadło (wentylator) pracuje w sposób ciągły w czasie pracy agregatu (układu grzejnego), w momencie wyłączenia się pracy agregatu mieszadło przechodzi do pracy cyklicznej
  • mieszadło (wentylator) pracuje jedynie w momencie włączenia pracy agregatu (układu grzejnego)
  • wyłączona praca mieszadła (wentylatora)
 • Praca wyzwalana ręcznie
  • włączenie ciągłej pracy mieszadła (wentylatora)
  • włączenie pracy mieszadła (wentylatora) na ściśle określony czas
 1. Wizualizacja stanu pracy agregatu (układu grzejnego), oraz mieszadła (wentylatora).
 2. Blokowanie pracy mieszadła (wentylatora) oraz agregatu (układu grzejnego) w momencie otwarcia klapy zbiornika schładzalnika mleka (zadziałania wyłącznika krańcowego).
 3. Nadzór pracy agregatu polegający na możliwości ustawienia maksymalnego i minimalnego czasu pracy agregatu jak i minimalnego czasu postoju agregatu.
 4. Pamięć wartości temperatur maksymalnych i minimalnych w całym cyklu pracy regulatora. Funkcja ta połączona jest z możliwością opóźnienia czasowego zapisywania danych temperaturowych do pamięci regulatora od momentu jego włączenia.
 5. Sygnalizacja alarmowa - wizualna i dźwiękowa, przekroczenia zadanego przedziału temperatur. Funkcja ta połączona jest z możliwością opóźnienia czasowego włączenia systemu alarmowego regulatora od momentu jego włączenia.
 6. Nadzór i sygnalizacja uszkodzenia czujnika pomiarowego.
 7. Zabezpieczenie nastaw instalatora hasłem.
 8. Ograniczenie przedziału nastaw temperatury sterowania.
 9. Dezaktywacja alarmu dźwiękowego.
 10. Opóźnienie wyłączenia agregatu po otwarciu klapy schładzalnika do mleka.

WYJŚCIA STEROWNICZE REGULATORA:


 • wyjście sterowania agregatem (układem grzejnym)
 • wyjście sterowania mieszadłem (wentylatorem)

WEJŚCIA STEROWNICZE REGULATORA:


 • wejście czujnika temperatury
 • wejście wyłącznika krańcowego