Telefon +48 537 872 522

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Seria UMS-02

Kategoria: Sterowniki

Funkcje podstawowe w sterownikach serii UMS:


 • Programy myjące. Sterownik posiada 8 programów; fabrycznie zaprogramowane są 3 programy do mycia udojni oraz 1 programy do mycia schładzalników. Programy fabryczne można dowolnie modyfikować oraz usuwać. Pozostałe 4 miejsca w pamięci sterownika umożliwiają stworzenie programów sterujących według indywidualnych potrzeb użytkownika.

 • Modyfikacja oraz tworzenie programów (symbol funkcji w tabeli nastaw: EdPr). Sterownik umożliwia użytkownikowi samodzielne stworzenie programu sterującego. Każdy program może posiadać maksymalnie 100 kroków (sekwencji), o czasie trwania od 1 s. do 99 min. każdy. Sposób programowania został dokładnie opisany w instrukcji, w postaci ikonograficznej. Fabryczne programy mogą również być modyfikowane, zgodnie z potrzebami użytkownika.

 • Ręczne włączanie pompy podciśnienia lub pracy mieszadła (symbole funkcji: UPP oraz UPt). Funkcja ta jest aktywna tyko w czasie kiedy nie jest uruchomiony proces mycia. W zależności od dokonanych ustawień, wyłączenie funkcji następuje po ponownym przyciśnięciu przycisku włączającego funkcję lub też automatycznie po określonym w nastawie czasie.

 • Funkcja zabezpieczenia w przypadku zaniku napięcia zasilania (symbol funkcji: UAP). Zanik napięcia zasilającego powoduje przerwanie realizacji włączonego programu mycia. Po powrocie prawidłowego napięcia zasilania, w zależności od dokonanych ustawień, realizacja programu pozostaje wyłączona albo rozpocznie się w tym samym miejscu, w którym została zatrzymana. W ustawieniach tej funkcji można ograniczyć czas możliwości powrotu do przerwanej pracy po zaniku napięcia (w zakresie od 1 h do 9 h).

 • Funkcje związane z zegarem (symbole funkcji CL0, CL5, PA oraz Pb). Sterownik wyposażony jest w zegar czasu rzeczywistego. Przeznaczeniem tego zegara jest możliwość określenia godziny rozgraniczającej dwie pory dnia (np. rano i popołudnie). W zależności od ustawień można przy aktywowaniu funkcji związanym z zegarem ustawić:

  – możliwość dozowania różnych detergentów w zależności od pory dnia, poprzez włączanie się przekaźnika nr 6 „rano” (przed ustawioną godziną graniczną) oraz włączanie się przekaźnika nr 7 „popołudniu” (po godzinie granicznej);

  – pracę dwóch różnych programów, w zależności od pory dnia.

  Zegar nie posiada datownika, zatem nie są możliwe ustawienia związane z dniami tygodnia, jak i z datami.

 • Pulsacyjne dozowanie (symbol funkcji: PUL5). Funkcja ta umożliwia ustawienie przekaźnika nr 7 w taki sposób, aby następowało jego cykliczne włączanie i wyłączanie w czasie trwania kroku, w którym ta funkcja została aktywowana. Aktywować tę funkcję można w kilku dowolnych krokach w czasie trwania procesu mycia. W funkcji tej można ustawić dowolnie czasy trwania włączania, jak i wyłączania w zakresie 1 do 59 s.

 • Funkcja testowa/serwisowa. Umożliwia przechodzenie kolejno do następnych kroków (sekwencji) programu, bez oczekiwania na upływ czasu trwania danego kroku. Przechodzenie to następuje poprzez przyciskanie odpowiedniego przycisku. Funkcja ta może być wykorzystana przez użytkownika do pominięcia dowolnego kroku, jak i cofnięcia się do poprzednich kroków podczas realizacji programu mycia, jak również do testowania prawidłowej pracy układu.

 • Powrót do nastaw fabrycznych (symbol funkcji: Pd0d). W przypadku dokonania błędu w czasie ustawiania pracy sterownika zawsze istnieje możliwość powrotu do nastaw fabrycznych.

 • Funkcja startu pracy programu. Start programu następuje poprzez ręczne wciśniecie przycisku znajdującego się na froncie sterownika lub poprzez przyciśnięcie zewnętrznego przycisku. Możliwe jest również wyzwalanie startu programu w sposób automatyczny, dokonywane przez zewnętrzne urządzenie podłączone do wejścia zewnętrznego przycisku.

 • Pauzowanie (wstrzymanie) realizacji programu w trakcie jego trwania. Funkcja ta umożliwia przerwanie realizacji programu w dowolnym momencie, a następnie wznowienie jego realizacji, które następuje dokładnie w tym samym miejscu, w którym program został przerwany. Pauzowanie dokonywane jest przyciskiem znajdującym się na czołówce sterownika lub poprzez przyciśnięcie zewnętrznego przycisku.

 • Wyłączanie pracy programu. Sterownik wyposażony jest w przycisk wyłączający pracę programu, bez możliwości jego ponownego wznowienia. Ponowne uruchomienie pracy programu, rozpocznie realizację programu od początku.

 • Wyświetlanie czasu do zakończenia programu. W trakcie realizacji programu na wyświetlaczu sterownika wskazywany jest czas do zakończenia całego programu. Czas wskazywany przez wyświetlacz nie uwzględnia czasu nalewania wody w przypadku wykorzystywaniu hydrostatu.
 • Funkcja zakończenia procesu nalewania wody w zależności od sygnału z hydrostatu.

  Dodatkowe funkcje dostępne w wersji T:
 • Wskazywanie aktualnej temperatury na wyświetlaczu (symbol funkcji w tabeli nastaw: di). Sterownik UMS-T można zaprogramować tak, aby w dowolnym kroku wyświetlacz zamiast wyświetlanego czasu do zakończenia procesu mycia, wyświetlał aktualną temperaturę (di=1), przy czym wyświetlanie temperatury będzie dotyczyło jedynie tych kroków, w których funkcja ta zostanie aktywowana.

 • Ustawienie temperatury, po osiągnięciu której grzałka zostaje wyłączona (symbol funkcji:--°C).
 • Funkcja definiująca sposób zachowania się sterownika po osiągnięciu zadanej temperatury (symbol funkcji: Hi):

  – parametr Hi ustawiony na wartość 0 oznacza, że po osiągnięciu zadanej temperatury grzałka wyłączy się, a sterownik przejdzie do realizacji następnego kroku;

  – parametr Hi ustawiony na wartość w zakresie od 1 do 20 oznacza, że po osiągnięciu zadanej temperatury sterownik przejdzie do sterowania termostatycznego, utrzymując temperaturę w czasie trwania kroku w zakresie określonym nastawioną temperaturą, pomniejszoną o ustawioną histerezę.

 • Funkcja nadzoru uszkodzenia czujnika temperatury. W przypadku wykrycia przez sterownik uszkodzenia czujnika, praca sterownika zostaje wyłączona a na wyświetlaczu pojawia się symbol Err.

 

Sterownik UMS-T musi mieć podłączony sprawny czujnik. W innym przypadku sterownika nie da się włączyć, ani dokonać ustawień. Brak czujnika sygnalizowany jest wyświetlaniem symbolu Err.

 

Funkcja sterowania grzałkami jest realizowana poprzez przekaźnik nr 8. Nie może być wykorzystany w tym sterowniku do innych celów, chyba że w ogóle nie będzie on wykorzystywany do sterowania grzałkami (mimo posiadania wersji UMS-T).